kim ngạch nhập cảng sắt thép các cái trong 6 tháng đầu năm 2017 cáp thép hcm đạt 7,91 triệu tấn

By | August 20, 2017

Theo thống kê từ Tổng cục thương chính, kim ngạch nhập cảng sắt thép các cái trong 6 tháng đầu năm 2017 công ty cáp thép đạt 7,91 triệu tấn, trị giá 4,61 tỷ USD, giảm 17,3% về lượng, bên cạnh đó nâng cao 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 6/2017, kim ngạch du nhập sắt thép các dòng đạt sắp 1,1 triệu tấn, trị giá 649 triệu USD giảm 10,9% về lượng và giảm 15,6% về trị giá so sở hữu tháng trước.

 

 

 

Lượng và đơn giá khai báo bình quân sắt thép các mẫu du nhập 6 tháng đầu năm từ năm 2010 đến 2017. Nguồn: Tổng cục hải quan

 

các thị trường chế tạo sắt thép những cái cho Việt Nam cốt yếu gồm: thị trường Trung Quốc sở hữu 3,95 triệu tấn, trị giá 2,23 tỷ USD, giảm 23,8% về lượng, ngoài ra tăng 12,3% về trị giá, đơn giá bình quân đạt 564 USD/tấn; thị trường Nhật bạn dạng cung ứng 1,07 triệu tấn, trị giá 646 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và nâng cao 19,4% về trị giá.

Sắt thép những loại có căn nguyên Ấn Độ nhập về Việt Nam nửa đầu năm 2017 đang có mức tăng bỗng nhiên biến, nâng cao 20,3 lần về lượng và 13,3 lần về trị giá so có cùng kỳ năm trước. Lượng sắt thép căn nguyên Ấn Độ là 812 nghìn tấn, trị giá 422 triệu USD, với đơn giá khai báo bình quân là 519 USD/tấn, tốt nhất trong các thị trường phân phối sắt thép chính yếu cho Việt Nam.